BS. THUỶ


Tiến sĩ Thủy chuyên về giải phẩu thuật học chuyên khoa Da tại Houston, Texas. Cô hiện đang hành nghề y tại Texas . Cô liên kết với Bệnh viện Nhi Texas và là một giáo sư trợ lý tại Baylor College of Medicine.
 
Tiến sĩ Thủy đã được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược, TP Huế, Việt Nam và là bác sĩ tư vấn về giải phẩu bệnh học tại phòng khám Stamford.
 
Trình độ chuyên môn:
* Đại học Washington (Residency , giải phẫu và bệnh học lâm sàng)
* Bệnh viện Massachusetts General (Fellowship, Dermatopathology)
* Brigham và Bệnh viện Phụ nữ  
* Trường Y và Nha khoa tại đại học Rochester
* Bộ Y Tế Mỹ / Bộ giải phẩu thuật học Mỹ: Thành viên giải phẩu thuật học chuyên về Da và Bệnh học về giải phẫu.