• 52
Lanoline từng mang gánh nặng tai tiếng là một chất gây dị ứng hoặc chất kích ứng. Vì vậy, nó luôn luôn gây thất vọng cho những nhà lập công thức vì lanoline là một chất giữ ẩm rất có hiệu quả cho da.

Một nghiên cứu gần đây trong “Tạp chí da liễu học nước Anh” (tháng 7/2001) có thể làm thay đổi tất cả những điều này. Nghiên cứu này kết luận rằng sự kích ứng của lanoline là rất thấp và không ảnh hưởng gì ngay cả đối với những người rất dễ bị dị ứng (như ở những bệnh nhân đang bị hoặc vừa mới bị bệnh chàm bội nhiễm)”. Dựa trên những kết quả từ 24449 bệnh nhân, những người được thử nghiệm với nhiều dạng khác nhau của lanoline (lanoline 100%), đã cho thấy rằng “Tỷ lệ trung bình số bị kích ứng lanoline là 1.7%, và tỷ lệ này sẽ thấp hơn khi sử dụng lanoline ở nồng độ là 50%. Điều này nghe như là đã đến lúc hoàn trả lại tiếng tốt cho lanoline, một chất rất tốt dành cho những người bị da khô.

Thêm bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button