BS. MANEESH PRABHAKAR

Bác sĩ

Bác sĩ Maneesh Prabhakar lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học Toronto năm 2002. Ông có bằng về Da liễu (DPD) từ Đại học Cardiff ở xứ Wales và là thành viên của Hiệp hội Y học thẩm mỹ Canada.

BS. TOM CƯỜNG

Bác sĩ

Bác sĩ Tom Cường tốt nghiệp Đại học Y khoa Sydney, Úc. Bác sĩ đã từng làm việc tại bệnh viện Westmead, bệnh viện Wollongong và bệnh viện Liverpool.

BS. MARK SIEFRING

Bác sĩ

Bác sĩ Mark Siefring tốt nghiệp Đại học Y khoa Louisville vào năm 1995. Từ năm 1995 đến năm 1998, ông được đào tạo chuyên sâu Nội khoa tại Trường Y khoa Baylor ở Houston, Texas.

BS. DOANH LƯ

Bác sĩ

Bác sĩ Lư Doanh Doanh là người Mỹ gốc Việt. Cô tốt nghiệp Cử nhân Khoa học của Viện Công nghệ Massachusetts năm 1995, và tốt nghiệp Đại học Y khoa Massachusetts năm 2001.

Call Now Button