Bác sĩ Maneesh Prabhakar lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học Toronto năm 2002. Ông đã hoàn thành học bổng về Y học nội bộ và thuộc Hội đồng nội khoa Hoa Kỳ. Ông có bằng về Da liễu (DPD) từ Đại học Cardiff ở xứ Wales và là thành viên của Hiệp hội Y học thẩm mỹ Canada.

Kể từ năm 2011, ông đã tập trung chuyên môn của mình vào lĩnh vực da liễu y tế và thẩm mỹ, phục vụ cho đa dạng đối tượng bệnh nhân tại Toronto, Canada.

Ông vừa gia nhập Stamford Skin Centre vào tháng 6 năm 2018 này.

Call Now Button