• 119
Protein là những thành phần cơ bản của tất cả các tế bào sống và bao gồm nhiều chất có họat tính sinh học như enzyme, hormone, các kháng thể. Chúng cần thiết cho các chức năng chính của bất kỳ sinh vật nào, động vật hoặc thực vật. Có hơn 20 loại acid amin khác nhau, liên kết với nhau bằng liên kết peptide để hình thành nên protein.
 

Trong các sản phẩm chăm sóc da, các protein và các acid amin hoạt động như là những chất làm mềm da và là những yếu tố kết hợp với nước, giúp giữ cho cấu trúc của bề mặt da nguyên vẹn, nhưng chúng không thể tác động, làm thay đổi hoặc tái tạo lại cấu trúc của da. Khi protein trong sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc từ động vật hay thực vật, da không thể phân biệt được. Không có nghiên cứu nào xác nhận rằng protein hoặc acid amin có những đặc tính đặc biệt trên da ngòai việc chúng cũng giống như các dạng giữ ẩm khác.

 

Thêm bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button