BS. MARK SIEFRING


Bác sĩ Mark Siefring tốt nghiệp Đại học Y khoa Louisville vào năm 1995. Từ năm 1995 đến năm 1998, ông được đào tạo chuyên sâu Nội khoa tại Trường Y khoa Baylor ở Houston, Texas. Ông là Thạc sĩ chuyên ngành vi rút và miễn dịch học. Hiện nay ông đang theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ về  Y học Ung thư da tại trường Đại học Queensland (Úc).
 


Soi da

Ngoài ra, ông cũng là Bác sĩ chuyên khoa Da Liễu được đào tạo tại trường Đại học Cardiff (2011). Ông có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm trong việc tầm soát và phát hiện bệnh ung thư da ở giai đoạn đầu. Ông đã tốt nghiệp xuất sắc chương trình đào tạo chuyên sâu về Kỹ thuật Soi da(2014) của trường Đại học Y khoa Graz (Áo). Trước đó, ông cũng đã đạt được Chứng nhận về kỹ thuật soi da(2012) của trường Đại học Cardiff. Ông hiện là thành viên của Viện Ung thư da Châu Úc, Hội Kỹ thuật Soi da (Dermoscopy) quốc tế, Viện Da Liễu trường Đại Học Cardiff và Hội Phát Triển Chuyên Khoa Da Liễu Cardiff.
 


Khám và điều trị ung thư da

Ông đã hoàn thành Chứng nhận vể điều trị Ung thư da tổng quát và Chứng nhận về phẫu thuật Ung thư da của trường Đai học Queensland. Hiện, bác sỹ Mark đã được cấp bằng Thạc sĩ Y Học chuyên về Ung Thư Da tại đại học Queensland (Úc).